หน้าหลักรายการอาหารเป็นชุดชุดละ 2,000 บาท โต๊ะละ 8 ท่าน

ชุดละ 2,000 บาท โต๊ะละ 8 ท่าน

2,000 บาท