หน้าหลักรายการอาหารเป็นชุดชุดละ 2,400 บาท โต๊ะละ 8 ท่าน

ชุดละ 2,400 บาท โต๊ะละ 8 ท่าน

2,400 บาท